IX. Ijito eta Emakume Jardunaldiak

IX. Ijito eta Emakume Jardunaldiak

Azaroak18, astelehena
Arrupe Etxeko aretonagusia,
Padre Lojendiokalea,2

Jarrera feminista argibatetikhabiatuz, aurreraegindutenbiemakumeenbizipenak, zeinek“ijitoizaera” dutenlaguntzaelementuakhelerazikodituzten, emakumeeta gizonenartekoberdintasuneanaurrerapausuakematekoeta erantzunkidetasunerakooztopoakgainditzeko